Hình thức thanh toán của công ty Hoa Nam

Khách hàng có thể chuyển khoản cho công ty qua các tài khoản tại các Ngân hàng sau:

DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA CÔNG TY HOA NAM

Ngân hàng ACB 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 2110 6399

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Nguyễn Hoài Nam

Số Tài khoản: 2163 0699

Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – CN Hà Nội

Ngân hàng TienPhongBank 

Chi nhánh Thăng Long – Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 000 4531 0001

 

Ngân hàng VPBank

Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 3933 7886

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Đỗ Thị Thanh Huyền

Số Tài khoản: 1874 0858

Chi nhánh Trung Yên

Ngân hàng SHB

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 100 177 5540

 

Ngân hàng Eximbank

Chi nhánh Láng Hạ – Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 1700 1485 101 5852

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh Tràng An

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1305 206 024 288

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Nguyễn Hoài Nam

Số Tài khoản: 1302.205.186.580

Chi nhánh Trung Yên

 

Ngân hàng BIDV

Chi nhánh Tây Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 2601 0000 167 991

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Đỗ Thị Thanh Huyền

Số Tài khoản: 2221 0000 606 335

Chi nhánh Thanh Xuân

 

Ngân hàng VietinBank

Chi nhánh Chương Dương

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1020 1000 1538 241

 

Ngân hàng Sacombank

Chi nhánh Đông Đô

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 0200 1777 3268

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Đỗ Thị Thanh Huyền

Số Tài khoản: 0200 1076 0756

Chi nhánh PGD Đông Anh- Hà Nội

     tải xuống Ngân hàng Techcombank

Chi nhánh Chương Dương

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 1902 9054 8848 84

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Đỗ Thị Thanh Huyền

Số Tài khoản: 1902 5287 948 666

Chi nhánh Techcombank – Hà Nội

Ngân hàng ICBC

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1027 0001 00000 236 527

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Nguyễn Hoài Nam

Số Tài khoản: 6217 6320 0127 0057 936

Tại : Ngân hàng Công Thương Trung Quốc – CN Hà Nội

 

Tin Liên Quan