GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – HOA NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM

Giấy phếp kinh doanh số: 0101991621

Ngày tháng và năm đăng ký: 22-08-2012

Đơn vị cấp: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu tư – TP.Hà Nội

Tin Liên Quan