Quạt hơi nước

Tủ trưng bày bánh

Tủ mát Kingsun

Tủ bảo ôn inox

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ mát siêu thị 5 tầng 1m5

Giá: 63.000.000 VNĐ

Giá KM : 60.000.000 VNĐ

Tủ mát siêu thị 5 tầng 1m2

Giá: 52.000.000 VNĐ

Giá KM : 50.000.000 VNĐ

Tủ mát siêu thị 5 tầng 2m

Giá: 62.000.000 VNĐ

Giá KM : 60.000.000 VNĐ

Tủ đông Kingsun

Tủ đông (2 cánh cửa lật 868 Lít)

Giá: 14.500.000 VNĐ

Giá KM : 12.500.000 VNĐ

Tủ đông (2 cánh cửa lật 220 Lít)

Giá: 4.900.000 VNĐ

Giá KM : 3.800.000 VNĐ

Tủ đông (2 cánh cửa kéo 420 Lít)

Giá: 14.350.000 VNĐ

Giá KM : 12.350.000 VNĐ

Tủ đông (2 cánh cửa kéo 350 Lít)

Giá: 13.000.000 VNĐ

Giá KM : 11.000.000 VNĐ

Lò nướng bánh

Tủ nấu cơm

Tủ nấu cơm (6) khay (Điện)

Giá: 8.500.000 VNĐ

Giá KM : 7.500.000 VNĐ

Tủ nấu cơm (8) khay (Điện)

Giá: 9.500.000 VNĐ

Giá KM : 8.500.000 VNĐ

Tủ nấu cơm (10) khay (Điện)

Giá: 11.000.000 VNĐ

Giá KM : 10.000.000 VNĐ

Tủ nấu cơm (24) khay (Điện)

Giá: 24.500.000 VNĐ

Giá KM : 22.500.000 VNĐ